عبارت را در

در چه مواردي كم و كاستی نماز مأمومین، به عهده ی امام جماعت است؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام

في وصيّتِهِ لِمحمّدِ بنِ‏أبيبكرٍ حينَ وَلاّهُ مِصرَ: وَانظُرْ إلى صلاتِكَ كيفَ هِي فإنّكَ إمامٌ لِقَومِكَ (يَنبَغِي لكَ) أن تُتِمَّها ولا تُخَفِّفَها ، فَلَيسَ مِن إمامٍ يُصَلِّي بِقَومٍ يَكونُ في صلاتِهِم نُقصانٌ إلاّ كانَ علَيهِ ، لايَنقُصُ مِن‏صلاتِهِم شَيءٌ ، وتَمِّمْها وتَحَفَّظْ فيها يَكُن‏لكَ مِثلَ‏اُجُورِهِم ولايَنقُصُ ذلكَ مِن‏أجرِهِم شَيئا .

امام على عليه‏السلام

- هنگامى كه محمّد بن ابى‏بكر را به فرماندارى مصر گماشت- : بنگر نمازت چگونه است ؛ زيرا تو مقتداى مردم خود هستى . (سزاوار است) كه نماز را كامل به جاى‏آورى و آن را سبك و ناقص برگزار نكنى ؛ زيرا هر پيشنمازى براى مردمى نماز گزارد و در نماز آنها كم و كاستى باشد ، گناهش به گردن اوست ، و از نماز آنها چيزى كم نمى‏شود . نماز را كامل به جاى آر و بر آن مراقبت نما ، تا تو نيز همانند پاداش آنها را داشته باشى و اين از ثواب آنها چيزى نمى‏كاهد .