عبارت را در

شيطان وقتي صداي اذان را می شنود چه مي كند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ الشَّيطانَ إذا سَمِعَ النِّداءَ بالصَّلاةِ هَرَبَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

شيطان چون آواز دعوت به نماز را بشنود بگريزد .