عبارت را در

گوش فرا دادن به تلاوت قرآن چه ثوابي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَنِ استَمَعَ إلى آيَةٍ مِن كتابِ اللّه كُتِبَت لَهُ حَسَنةً مُضاعَفةً ، ومَن تَلا آيَةً مِن كتابِ اللّه كانَت لَهُ نورا يَومَ القِيامَةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركه به يك آيه از كتاب خدا گوش دهد ، برايش ثوابى دو چندان نوشته شود و هر كه يك آيه از كتاب خدا تلاوت كند ، روز قيامت آن آيه نورى براى او باشد .