عبارت را در

چه كارهايي براي حافظان قرآن شايسته نيست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا يَنبغي لِصاحِبِ القرآنِ أن يَحِدَّ مَع مَن‏حَدَّ ، ولا يَجهَلَ مَع مَن يَجهَلُ وفي جَوفِهِ كلامُ اللّه .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

براى ملازم قرآن شايسته نيست با كسى كه نسبت به او تندى كرده است ، تندى كند و كسى كه در درونش كلام خداست، با كسى كه (نسبت به وى) رفتار جاهلانه مى‏كند ، نابخردانه رفتار نمى‏كند .