عبارت را در

بزرگان امت رسول الله – صلي الله عليه و آله و سلم – چه كساني هستند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أشرافُ اُمّتي حَمَلَةُ القرآنِ وأصحابُ الليلِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اشـراف و بـزرگان امّـت من حاملان قرآن و شب زنده‏دارانند .