عبارت را در

آموزش دهنده ي قرآن چه حقي بر قرآن آموز دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن عَلَّمَ رجُلاً القرآنَ فهُومَولاهُ ، لا يَخذُلُهُ ولا يَستَأثِرُ علَيهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس به مردى قرآن بياموزد ، مولاى اوست و آن مرد نبايد او را تنها و بى‏يار گذارد و خود را بر وى ترجيح دهد .