عبارت را در

به پشت درازكشیدن پس از غذا چه فوایدی دارد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

الاِستِلقاءُ بَعدَ الشِّبَعِ : يُسمِنُ البَدَنَ ، ويُمرِئُ الطَّعامَ ، ويَسُلُّ الدّاءَ .

امام صادق عليه‏السلام :

دراز كشيدن پس از غذا ، بدن را چاق مى‏كند ، غذا را هضم مى‏نمايد و درد را [از درون انسان ، ]بيرون مى‏كشد .