عبارت را در

كسی كه علم را در غیر قرآن جستجو كند چه به دست می آورد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

لَمّا قِيلَ لَهُ : اُمَّتُكَ سَتُفتَتَنُ ، فَسُئلَ : ما الَمخرَجُ مِن ذلكَ ؟: كتابُ اللّه العَزيزُ ، الذي لا يَأتيهِ الباطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ ولا مِن خَلفِهِ ، تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ ، مَنِ ابتَغَى العِلمَ في غَيرِهِ أضَلَّهُ اللّه‏ُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم-

وقـتى (از سـوى خـداوند) به او گفته شـد : بزودى امّت تو گرفتار فتنه خواهد شد ، پرسيدند : راه خلاص از آن چيست ؟ - : كتاب گرامى خدا ، همان كه باطل نه از پيش رو و نه از پشت سر بدو راه نيابد ، چيزى كه از سوى حكيمى ستوده نازل شده است . هر كه علم را در جز قرآن بجويد ، خداوند گمراهش كند .