عبارت را در

باید چه ميزان از «محبت» و «اطمينان» خود را نثار دوست كنيم؟

عنه عليه‏السلام :

اُبذُلْ لِصَدِيقِكَ كُلَّ المَوَدَّةِ ،ولا تَبذُل لَهُ كُلَّ الطُمأنِينَةِ .

امام على عليه‏السلام :

هر چه محبّت دارى نثار دوستت بكن ، امّا هرچه اطمينان دارى به پاى او مريز .