عبارت را در

دوستي خالصانه چگونه پا برجا می ماند؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام:

إن أرَدتَ أن يَصفُوَلكَ وُدُّ أخِيكَ فلا تُمازِحَنَّهُ، ولا تُمارِيَنَّهُ ، ولا تُباهِيَنَّهُ ، ولا تُشارَّنَّهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

اگر مى‏خواهى كه دوستى برادرت براى تو خالص بماند ، هرگز با او شوخى مَكن ، با او ستيزه مَكن ، به او فخر مفروش و با وى خصومت مَوَرْز .