عبارت را در

نتيجه ي خرده گيري با دوست چيست؟

عنه عليه‏السلام :

مَنِ استَقصى على صَدِيقِهِ انقَطَعَت مَوَدَّتُهُ .

امام على عليه‏السلام :

هركه درباره دوست خــود خرده‏گير باشد، رشته دوستيش بگسلد .