عبارت را در

با چه كسي همنشینی كنیم؟

عنه عليه‏السلام :

اِصحَبْ مَن تَتَزَيَّنُ‏بهِ ، ولا تَصحَب مَن يَتَزَيَّنُ بكَ .

امام صادق عليه‏السلام :

با كسى يار شو ، كه به او آراسته شوى ، با كسى يار مشو كه به تو آراسته شود .