عبارت را در

چرا باید در گرفتن دوست، بسیار احتیاط كنیم؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

المَرءُ على دِينِ خَلِيلِهِ ، فَليَنظُر أحَدُكُم مَن يُخالِلُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم:

آدمى بر آيين‏دوست خود است ؛ پس هريك از شما مواظب باشد كه با چه كسى دوستى مى‏كند .