عبارت را در

چرا در برهم زدن دوستي ها نبايد تمام پلهاي پشت سر را خراب كنيم؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

إنْ أرَدْتَ قَطِيعةَ أخيكَ فاستَبْقِ لَهُ مِن نفسِكَ بَقيّةً يَرجِعُ إليها إن بَدا لَه ذلكَ يوما مّا .

امام على عليه‏السلام :

هرگاه خواستى از برادرت ببرى ، مانده‏اى از دوستى خود براى او بگذار كه اگر روزى آن مقدار برايش آشكار شود به آن بازگردد (همه پلها را پشت سر او خراب نكن بلكه جايى براى بازگشت او و پيوند مجدد دوستى باقى گذار) .