عبارت را در

چه دوستی ای سودبخش و چه دوستی ای زیان بخش است؟

عنه عليه‏السلام :

مَن آخَى في اللّه غَنِمَ ، مَن آخى في الدُّنيا حُرِم .

امام على عليه‏السلام :

هر كه براى خدا برادرى كند سود برد و هر كه براى دنيا برادرى ورزد محروم ماند .