عبارت را در

چرا دوستي كردن در راه خدا، پايدار است؟

عنه عليه‏السلام :

الإخْوانُ في اللّه تعالى تَدُومُ مَودّتُهُم ، لِدَوامِ سَبَبِها .

امام على عليه‏السلام :

كسانى كه براى خدا برادرى ورزند دوستيشان مى‏پايد ؛ چون عامل آن دوستى پايدار است .