عبارت را در

برادران را به چه اندازه دوست بداريم؟

عنه عليه‏السلام :

أحْبِبِ الإخْوانَ على قَدْرِ التَّقْوى .

امام على عليه‏السلام :

برادران را به اندازه پرهيزگارى آنان دوست بدار .