عبارت را در

چه غذایی سراسر درد و بی بركت است؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كُلُّ طَعامٍ لا يُذكَرُ اسمُ اللّه‏ِ عَلَيهِ ، فَإِنَّما هُوَ داءٌ ولا بَرَكَةَ فيهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر غذايى كه بر آن نام خدا برده نشود ، درد است و هيچ بركتى در آن نيست .