عبارت را در

اگر كسي ارزش ماه رمضان را بداند چه آرزويي مي كند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لَو يَعلَمُ العَبدُ ما في رَمَضانَ لَوَدَّ أن يكونَ رَمَضانُ السَّنَةَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند ، آرزو مى‏كند كه سراسر سال ، رمضان باشد .