عبارت را در

چه كارهایی از نادانی است؟

الإمامُ الحسنُ عليه‏السلام

لمّا سألَهُ أبوه عن تفسيرِ الجَهلِ: سُرعهُ الوُثوبِ علَى الفُرْصةِ قبلَ الاسْتِمْكانِ مِنها ، والامْتِناعُ عنِ الجَوابِ .

امام حسن عليه‏السلام

- در پاسخ به پرسش پدرش از تفسير نادانى- : زود پريدن روى فرصت پيش از آن كه آن را كاملاً به دست آورى و خوددارى كردن از جواب .