عبارت را در

كمترین نشانه ی نادانی چیست؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

كَفى بالمرءِ جَهلاً أنْ يَرتَكِبَ ما نَهى عَنهُ .

امام على عليه‏السلام :

در نادانى مرد همين بس كه آنچه از آن نهى شده انجام دهد .