عبارت را در

سفره را به چه چیزی باید آذین كرد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

زَيِّنوا مَوائِدَكُم بِالبَقلِ ؛ فَإِنَّها مَطرَدَةٌ لِلشَّياطينِ مَعَ التَّسمِيَةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

سفره‏هايتان را به سبزى آذين كنيد ؛ زيرا آن ، همراه با گفتن بسم اللّه‏ ، شيطان را مى‏راند .