عبارت را در

كارهای نادان چگونه است؟

عنه عليه‏السلام :

لا تَـرى الجاهـِلَ إلاّ مُفْرِطـا أو مُفَرِّطـا .

امام على عليه‏السلام :

هرگز نادانى را نمى‏يابى جز آن كه (در كارهايش) يا افراط مى‏كند يا تفريط .