عبارت را در

نادانی چه پیامدی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

الجَهلُ فَسادُ كُلِّ أمْرٍ .

امام على عليه‏السلام :

نادانى مايه تباهى همه چيز است .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

الجَهلُ أصْلُ كُلِّ شَرٍّ .

امام على عليه‏السلام :

نادانى ريشه همه بديهاست .