عبارت را در

از نشانه هاي دانشمند بودن چيست؟

الإمامُ الرِّضا عليه‏السلام :

من علاماتِ الفِقهِ‏الحِلمُ والعِلمُ والصَّمتُ .

امام رضا عليه‏السلام :

از نشانه‏هاى فقاهت (و دين فهمى)، بردبارى و دانش و خاموشى است.