عبارت را در

هر كس برعلمش افزوده شود ولي هدايتش فزونی نگیرد، چه پیامدی خواهد داشت؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَنِ ازدادَ عِلما ولَم يَزدَدْ هُدىً ، لَم يَزدَدْ مِنَ اللّه إلاّ بُعدا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه علمش فزونى گيرد و هدايتش افزون نشود ، جز بر دورى او از خدا افزوده نگردد .