عبارت را در

لغزش دانشمند مانند چيست؟

عنه عليه‏السلام :

زَلَّةُ العالِمِ كانكِسارِالسَّفينَةِ تَغرَقُ ، وتُغرِقُ .

امام على عليه‏السلام :

لغزش عالم ، مانند شكسته شدن كشتى است كه سرنشينان خود را غرق مى‏كند و خودش هم غرق مى‏شود .