عبارت را در

عالم بی پروا چه ضربه ای به دین می زند؟

عنه عليه‏السلام :

قَصَمَ ظَهري عالِمٌ مُتَهَتِّكٌ ، وجاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ ، فالجاهِلُ يَغُشُّ النّاسَ بِتَنَسُّكِهِ ،والعالِمُ يُنَفِّرُهُم بِتَهَتُّكِهِ .

امام على عليه‏السلام :

دانـشمند پـرده‏در و عابد نـادان ، پشـت مـرا شكستند ؛ زيرا نادان با عبادت خود مردم را فريب مى‏دهد و دانشمند با تباهكاريهاى خود آنان را فرارى مى‏دهد .