عبارت را در

خداوند پیش از عهد گرفتن از جاهلان چه عهدي از دانشمندان گرفته است؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

ما أخَذَ اللّه‏ُ عَلى أهلِ‏الجَهلِ أن يَتَعَلَّموا حَتّى أخَذَ عَلى أهلِ العِلمِ أن يُعَلِّموا .

امام على عليه‏السلام :

خـداوند ، از جـاهـلان بـراى آموختن تعهّد نگرفت ، مگر اين كه پيش از آن ، دانايان را به آموزش دادن آن متعهّد و موظّف ساخت .