عبارت را در

آموختن و آموزش دادن چه ثوابی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أفضَلُ الصَّدَقَةِ أن يَعلَمَ المَرءُ عِلما ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أخاهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بهترين صدقه، اين است كه انسان علمى را بياموزد و سپس آن را به برادر خود آموزش دهد .