عبارت را در

راه دانش به كجا می انجامد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن سَلَكَ طَريقا يَطلُبُ فيهِ عِلما ، سَلَكَ اللّه‏ُ بهِ طَريقا إلَى الجَنّةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى به سوى بهشت حركت دهد .