عبارت را در

دانشمند در بين نادانان مانند چيست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

طالِبُ العِلمِ بَينَ الجُهّالِ كَالحَيِّ بَينَ الأمواتِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

جوينده دانش در ميان مردمان نادان ، همچون شخص زنده است در ميان مردگان .