عبارت را در

جوینده ی علم چه موقع از علم آموزی سیر می شود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَنهومانِ لا يَشبَعُ طالِبُهُما : طالِبُ العِلمِ وطالِبُ الدّنيا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دو پُرخورند كه هيچ گاه سير نمى‏شوند : جوينده دانش و جوينده دنيا .