عبارت را در

برتری عالم بر عابد تا چه پایه است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

فَضلُ العالِمِ عَلى العابِدِ بِسَبعينَ دَرَجَةً ، بَينَ كُلِّ دَرَجَتَينِ حُضْرُ الفَرَسِ سَبعينَ عاما ؛ وذلكَ أنَّ الشَّيطانَ يَضَعُ البِدعَةَ لِلنّاسِ فيُبصِرُها العالِمُ فيَنهى عَنها ، والعابِدُمُقبِلٌ عَلى عِبادَتِهِ لا يَتَوَجَّهُ لَها ولا يَعرِفُها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عـالـم ، هفتاد درجـه بـر عابد برترى دارد كه فاصله هر درجه از ديگرى به اندازه‏اى است كه يك اسب هفتاد سال بدود . علّت اين برترى آن است كه شيطان در ميان مردم بدعتى مى‏گذارد و دانشمند به آن پى مى‏برد و مردم را از آن نهى مى‏كند ، امّا عابد سرگرم عبادت خود است و به بدعت نه توجهى دارد و نه آن را مى‏شناسد .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنَّ فَضلَ العالِمِ عَلى العابِدِ كفَضلِ الشَّمسِ عَلى الكَواكِبِ ، وفَضلُ العابِدِ عَلى غَيرِ العابِدِ كفَضلِ القَمَرِ عَلى الكَواكِبِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

همانا برترى عالم بر عابد ، همچون برترى خورشيد است بر ستارگان و برترى عابد بر غير عابد ، همانند برترى ماه است بر ستارگان .