عبارت را در

دلي كه دانش ندارد به چه می ماند؟

الإمامُ الباقرُ عليه‏السلام :

إنَّ قَلبا لَيسَ فيهِ شَيءٌ مِنَ العِلمِ كالبَيتِ الخَرابِ الَّذي لا عامِرَ لَهُ .

امام باقر عليه‏السلام :

دلى كه در آن چيزى از دانش نباشد ، مانند خانه ويرانه‏اى است كه آباد كننده‏اى ندارد .