عبارت را در

بی بهره ماندن از علم، پیامد چیست؟

عنه عليه‏السلام :

إذا أرذَلَ اللّه‏ُ عَبدا حَظَرَ علَيهِ العِلم .

امام على عليه‏السلام :

هر گاه خداوند (بخواهد) بنده‏اى را پست گرداند ، او را از علم بى‏بهره سازد .