عبارت را در

ظرف دانش با چه چیزی افزون می شود؟

عنه عليه‏السلام :

كُلُّ وِعاءٍ يَضيقُ بِماجُعِلَ فيهِ إلاّ وِعاءَ العِلمِ ؛ فإنَّهُ يَتَّسِعُ بهِ .

امام على عليه‏السلام :

هر ظرفى وقتى چيزى در آن گذارند ، گنجايش خود را از دست مى‏دهد ، مگر ظرف دانش كه با افزودن آن ، گنجايشش بيشتر مى‏شود .