عبارت را در

چه غذاهایی بخوریم؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الحِميَةُ رَأسُ الدَّواءِ ، وَالمَعِدَةُ بَيتُ الدّاءِ ، وعَوِّدوا كُلَّ جِسمٍ مَا اعتادَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

پرهيز ، سرآمد درمان ، و معده ، خانه درد است . هر بدنى را به همان كه بدان خو مى‏گيرد ، عادت دهيد .