عبارت را در

كسي كه در وصيت خود ستم نكند و به وارثان زيان نزند چه ثوابي دارد؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

مَن أوصى ولَم يَحِفْ ولَم يُضارَّكانَ كَمَن تَصَدَّقَ بهِ في حَياتِهِ .

امام على عليه‏السلام :

هر كس وصيّت كند و (در وصيّت خود) ستم نكند و (به وارث) زيان وارد نياورد ، مانند كسى است كه آن (مال مورد وصيت) را در زمان حيات خود صدقه داده باشد .