عبارت را در

بسیار به یاد مرگ بودن نشانه چیست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنَّ أكْيَسَكُم أكْثَرُكُم ذِكْرا للمَوتِ ، وإنَّ أحْزَمَكُم أحْسَنُكُمُ اسْتِعْدادا لَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

زيـرك‏ترين شما كـسـى اسـت كه بيشتر از ديگران به ياد مرگ باشد ودور انديش‏ترين شما آماده‏ترينتان براى آن است .