عبارت را در

هنگامی كه مرده در قبر قرار می گیرد، رحمت الهی نسبت به او چه اندازه است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ أرحَمَ ما يَكونُ اللّه‏ُ بالعَبدِإذا وُضِعَ في حُفرَتِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بيشترين مهربانى خدا به بنده ، هنگامى است كه در گورش مى‏نهند .