عبارت را در

چه كسي جايگاه واقعي مرگ را درك نكرده است؟

عنه عليه‏السلام :

ما أنزَلَ المَوتَ حَقَّ مَنزِلَتِهِ مَن عَدَّ غَدا مِن أجَلِهِ .

امام على عليه‏السلام :

كسى‏كه فردا را از عمر خود به شمار آورد ، مرگ را در جايگاه شايسته‏اش قرار نداده‏است .