عبارت را در

در روز قیامت به چه حالتي خداوند را ملاقات خواهيم كرد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنَّكُم مُلاقو اللّه‏ِ حُفاةً‏عُراةً غُرْلاً .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم:

همانا شما به‏صورت پابرهنه و عريان و ختنه ناشده ، خدا را ديدار مى‏كنيد .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كُلُّ مَن وَرَدَ القِيامَةَ عَطشانٌ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

در روز قيامت ، همگان تشنه وارد مى‏شوند .