عبارت را در

چه كاري وحشت قبر را از بين مي برد؟

الإمامُ الباقرُ عليه‏السلام :

مَن أتَمَّ رُكوعَهُ لم‏تَدخُلْهُ وَحشَةٌ في قَبرِهِ .

امام باقر عليه‏السلام :

هر كه ركوع نمازش را كامل انجام دهد ، هيچ ترس و وحشتى در قبر به سراغش نمى‏آيد .