عبارت را در

اگر زندگان آنچه را مردگان مي بينند، ببينند چه مي شود؟

عنه عليه‏السلام :

فإنّكُم لو قد عايَنتُم ما قد عايَنَ مَن ماتَ مِنكُم لَجَزِعتُم ووَهِلتُم وسَمِعتُم وأطَعتُم ، ولكنْ مَحجوبٌ عَنكُم ما قد عايَنُوا ، وقَريبٌ ما يُطرَحُ الحِجابُ !

امام على عليه‏السلام :

اگر آنچه را رفتگان شـمـا ديده‏اند مى‏ديديد ، هر آينه بى‏تاب مى‏شديد و وحشت مى‏كرديد و حرفشنوى مى‏داشتيد و فرمان مى‏برديد . امّا آنچه آنها ديده‏اند ، از شما پوشيده است و زود باشد كه پرده فرو افتد .