عبارت را در

سفارش رسول خدا – صلي الله عليه و آله و سلم – درباره ي همسايه چيست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن‏كانَ يُؤمنُ باللّه واليَومِ الآخِرِ فلا يُؤْذي جارَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه به خدا و روز واپسين ايمان داشته باشد همسايه خود را آزار نمى‏رساند .