عبارت را در

فاصله ي ديد و بازديد برادران چقدر بايد باشد؟

عنه عليه‏السلام :

إذا وَثِقتَ بِمَوَدَّةِ أخِيكَ، فلا تُبالِ مَتى لَقِيتَهُ ولَقِيَكَ .

امام على عليه‏السلام :

هرگاه به دوستى برادر خود اطمينان يافتى ، ديگر به اين اهميتى نده كه چه وقت به ديدنش بروى و او به ديدنت بيايد .