عبارت را در

كسی كه زن، زیاد طلاق می دهد چه جایگاهی در نزد خداوند دارد؟

الإمامُ الباقرُ عليه‏السلام :

إنّ اللّه‏َ عز و جل يُبغِضُ كُلَّ مِطلاقٍ ذَوّاقٍ .

امام باقر عليه‏السلام :

خداوند عز و جل از مردانى كه زن زياد طلاق مى‏دهند و هر زمانى زنى را تجربه مى‏كنند ، نفرت دارد .