عبارت را در

رسول خدا – صلي الله عليه و آله و سلم – در عظمت مقام شوهر چه فرمود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لَو أمَرتُ أحَدا أن يَسجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر قرار بود دستور دهم كسى در برابر كسى سجده كند ، حتما به زن دستور مى‏دادم كه شوهرش را سجده كند .