عبارت را در

رسول خدا – صلي الله عليه و آله و سلم – درباره ي زني كه شوهرش از او ناراضي باشد چه فرمود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ويلٌ لاِمرَأةٍ أغضَبَتْ‏زَوجَها ، وطُوبى لاِمرَأةٍ رَضِيَ عنها زَوجُها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

واى بر زنى كه شوهرش را ناراحت كند و خوشا به حال زنى كه شوهرش از او راضى باشد .